Online Shop
       
   
www.netgearsmb.com.hk  www.netgearstore.com.hk  www.techgear.com.hk  store.ishop-hk.com
       
   
www.yohohongkong.com  www.foresoon.com.hk  www.fortress.com.hk  www.histrend.hk
       
    
www.widepot.hk  www.openshop.com.hk  oneonemall.com   
       
 連鎖店
 
豐澤 - TechLife*    
香港區
中環    21211077 香港中環皇后大道中 33 號萬邦行低層地下 1-2 號舖
中環    35216504 香港中環皇后大道中2號長江中心CKC18地庫B2層
銅鑼灣    25061120 香港銅鑼灣時代廣場 8 樓
太古城    25682018 香港太古城中心南商場 4 樓418 號舖
 
九龍區
觀塘    24681360 九龍觀塘創紀之城第5期apm 5樓L5-5&L5-6a號舖
鑽石山    21111099 九龍鑽石山荷李活廣場2樓201號鋪
柯士甸道西    21968252 九龍柯士甸道西1號圓方1樓1050B號舖
尖沙咀    26704299 九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4 樓409室
九龍灣    29973042
29973223
九龍灣德福廣場第一期 G45-51號舖
旺角    27872625 九龍旺角彌敦道 664 號惠豐中心地下 4-6 號舖
旺角    6500 7901 九龍西洋菜街南街13-19號好望角大廈地下4號舖及地庫B2舖
黃埔    23303186 九龍黃埔花園第十二期家居庭地庫B3
 
界區
沙田新    26191066 新界沙田新城市廣場一期6樓612號鋪
元朗    24793328 新界元朗大棠路光華廣場 1 樓
馬鞍山    26408813 新界馬鞍山廣場 3 樓 364B 號舖
青衣城    21867212 新界 3 樓 305-307A 號舖
大埔    - 大埔超級城 A區 2樓 074號舖
將軍澳    27521050 九龍將軍澳 PopCorn 2, F70 號舖豐澤店鋪內
屯門    24678066
24678110
新界屯門屯盛街1號屯門市廣場1期地下G002-G007號舖
      
離島區
大嶼山    26316199 大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號鋪
      
* 只限部分產品發售,詳情請向店鋪查詢

 

     
衛訊*     
香港區
中環分店     3571-9080 中環德輔道中119號遠東發展大廈地下 
       
九龍區
 九龍灣分店     2372 0868 九龍灣偉業街33號德福廣場一期地下G55號舖
       
新界區
沙田分店     3580 2797 新界沙田新城市廣場L6-615B號舖
 屯門分店     3580 2797 新界屯門市廣場一期地下G123及G125號舖
 屯門分店     2874 9388 新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-48號舖
 將軍澳分店     2111 4515 新界將軍澳欣景路8號新都城二期UG043-045號舖
 將軍澳分店     2752 1188 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn一樓 F72號舖
 將軍澳分店     2833 5757 新界將軍澳重華路8號東港城2樓250及257B號
 大埔分店     2665 0377 新界大埔安邦路8及10號大埔超級城C區2樓560號舖
 青衣分店     3184 0138 新界青衣青敬路33號青衣城1樓145號舖
* 只限部分產品發售,詳情請向店鋪查詢 
      
科訊電腦     
港區
 灣仔分店     2572-8899 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,118-116號舖.
     2838-0183 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,131,137,138號舖..
 中環分店     2139-1389 香港中環永樂街5號, 2A&2B舖
 中環分店     2851-1661 香港中環德輔道中106號,地下, 106號B舖
 中環分店     2157-0789 中環士丹利街40號地下
 鰂魚涌分店     2156-9208 香港鰂魚涌海光街13-15號, 23A舖.
 北角分店     31041873 香港北角電氣道180, 百家利中心, 地下2B舖.
 北角分店     2151-1822 北角書局街21號地下(新光戲院對面)
 分店     25819982 香港上環皇后大道西2-12號,百匯電腦城 A29 - A33號舖.
       
九龍區
 九龍灣分店     3755-4377 九龍灣常悅道20號, 環球大廈地下, 2A舖.
 觀塘分店     3106-0899 觀塘觀塘道396號, 毅力工業中心, 地下, P1 舖
      
偉倫電腦 - 門市熱線: 81059099
 
香港區
 金鐘分店      金鐘夏愨道18號海富中心1座1樓42號舖
 中環分店      英皇道1010-1056東匯坊低層地下57號舖
 
九龍區
 尖東分店      尖沙咀科學館道14號 新文華中心商場1樓139-140 號舖
馬頭圍道      馬頭圍道37號紅磡廣場地下30號舖
 荔枝角分店      荔枝角長沙灣道800號 香港紗廠大廈1及2期地下C2C號舖
 九龍灣分店      九龍灣宏開道15號 九龍灣工業中心地下5B舖
 九龍灣分店      九龍灣宏冠道6號 鴻力工業中心B座地下B3A號舖
 觀塘分店      觀塘開源道68號 觀塘廣場地下G36號舖
 觀塘分店      觀塘鴻圖道44-46號 世紀工商中心地下1A2號舖
 大角咀分店        大角咀大角咀道38號 新九龍廣場地下13號舖
       
界區
 火炭分店      火炭山尾街18至24號 沙田商業中心地下8B號舖
 葵芳分店      葵芳葵富路7-11號 葵涌廣場1樓B39號舖
 荃灣分店      荃灣沙咀道328號 328廣場地下28號號舖
       
      
       
YoHo (友和)
觀塘  九龍觀塘區觀塘道398號 Eastcore 2樓
長沙灣  九龍長沙灣東京街12號麗閣商場1樓及2樓
屯門  屯門新墟 華都花園商場一樓42號舖
元朗  元朗千色匯2樓56舖
將軍澳  將軍澳寶林新都城三期226號舖
      
 
思維數碼專門店 - 3974 5339
界區  
大埔  大埔安慈路4號昌運中心1樓69A舖
天水圍  天水圍新北江商場C26/27號舖
屯門  屯門新墟 華都花園商場一樓42號舖
元朗  元朗千色匯2樓56舖
將軍澳  將軍澳寶林新都城三期226號舖
  
      
 
 
 黃金電腦商場(深水埗)
正都電腦    2361-3268 香港九龍深水埗黃金電腦商場地下庫49,51,53,55 號舖
Centralfied   2387-0272 香港九龍深水埗高登電腦中心1/F, 10-11 號舖
訊達科技公司   2720-1177 香港九龍深水埗黃金電腦商場地下庫63號舖
滙訊科技集團有限公司    2243-4155 香港九龍深水埗黃金電腦商場地下庫37,41,45,56,57,61號舖
East Pacific Technologies Limited    2361-2998 香港九龍深水埗高登電腦中心1 樓20號舖
領宙科技有限公司    2708-8999 香港九龍深水埗福華街146-152號,黃金商場地面33號舖
Net System      2360 0298 香港九龍深水埗高登電腦中心1 樓113號舖
寶裕電腦    2725-3008 香港九龍深水埗新高登廣場2/F,255 號舖
Ultimate System   2728-5188 香港深水埗高登電腦中心1 樓29號舖
科學腦有限公司   2728-7738 香港深水埗高登電腦中心1 樓79-81號舖
      
 灣仔電腦城 (灣仔)
AA I.T. System Limited    2757-6567 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,202-203號舖
A-Class   2891-9239 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,103號舖
Complus H.K Company   2398-0480 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,123-124號舖
科栢電腦    2893-8290 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,210-211號舖
Cyberport   3107-4030 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,237號舖
Cyber Technology Co.    2572-8894 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,151號舖
Fastnet Computer System   2591-4981 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,152號舖
金電腦用品    2833-6321 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,133號舖
GMF Technology Comapany Limited    2838-3668 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,257-258號舖
i-Shop    2116-5981 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,248號舖
i-Solution   2152-0313 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,104號舖
Rich Computer   2572-8887 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,139號舖
恆進科技有限公司    2259-9193 香港灣仔軒尼詩道130號灣仔電腦城1樓127舖
腦博士  2893-6087 香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,1樓,125-126號舖
香港灣仔軒尼詩道130號,灣仔電腦城,2樓,252-253號舖
      
 298電腦特區 (灣仔)
力基科技有限公司   2891-0371 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓143A,145號舖
ACE Computer Co.    2383-0383 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區2樓203&255號舖
Cyberport   2572 2166 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓127號舖
金電腦用品    2833-6883 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓101號舖
PC Tailor    2151 9997 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區3樓315-316號舖
Intech Group Company    2591 9822 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區2樓217號舖
高訊電腦配件公司    2572-9905 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓165號舖
Mount-Link    2591-9182 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區2樓227-228號舖
Netwide Computer    2832 9932 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區3樓337-340號舖
Techspot Company Limited    2351-8333 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區2245-246號舖
達意電腦   2522 8313 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓137-138號舖
腦博士   2892-2978 香港灣仔軒尼詩道298號298電腦特區1樓270-271號舖
      
 旺角電腦中心 (旺角)
2C COMPANY LIMITED   2332-8127 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心2樓202-203A號舖
Century Computer    2781-0629 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心1樓112號舖
金電腦用品    2833-2148 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心1樓123A號舖
Go One    2728-6193 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心1樓105號舖
珍寶電腦公司  2332 9074 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心1樓111號舖
Nu-Place    2359-9438 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心2樓215-216號舖
訊達科技公司    2720-1145 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心3樓318-319號舖
Compukit   2782-0020 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心3樓318-319號舖
SE Computer  3586-3930 九龍旺角奶路臣街8號旺角電腦中心1樓116號舖
      
 香港仔
I CAN (H.K.) Technology Ltd    2518-8840 香港仔中心商場二期一樓15號鋪
JF Computer     香港仔中心一樓27號鋪
       
 堅尼地城
Nobletime    2542-7566 香港西環卑路乍街8號西寶城商場2樓239號舖
      
 中環
達意電腦   2522-8313 中環皇后大道中33-33A號萬邦行1樓132號鋪
      
 銅鑼灣
恆進科技有限公司      2576-4869 銅鑼灣告士打道311號皇室堡10樓1002-1003
      
 炮台山
東仕電腦科技公司    2564-6821 香港炮台山電器道223號城市花園第14座地下95號舖
      
 北角
康域科技公司    2578-9436 香港北角英皇道288號​英皇柏麗大道63號舖
興創科技(香港)有限公司    2887-7890 香港北角英皇道288號新時代廣場一樓117-118鋪
興創科技(香港)有限公司    2563-7988 Shop 2A, Basement, Metropole Bldg, 416-438 King's Road, North Point
東仕電腦科技公司    2563-3066 香港北角錦屏街13號錦明園地下
      
 鰂魚涌
東仕電腦科技公司    2555-3028 香港英皇道933號御皇臺地下3號鋪
      
 筲箕灣
Unpack   2513-6006 SHOP 0043-0046, G/F, SMILING SHAU KEI WAN PLAZA 360A, SHAU KEI WAN ROAD, SHAU KEI WAN,HONG KONG
東仕電腦科技公司y    2556-0799 筲箕灣愛蝶灣商場地下45號鋪
      
 柴灣
東仕電腦科技公司    2505-8212 柴灣道333號永利中心地庫B5-B12鋪
      
 尖沙咀
電腦部屋    2369-2225 九龍尖沙咀麼地道67號半島中心L73號鋪
天龍電腦公司   2723-5698 九龍尖沙咀麼地道67號半島中心LG09,LG16-17號鋪
Masterlink Computer Company   23110690 九龍尖沙咀麼地道67號半島中心L75-L78號鋪
半島電腦公司   2723-2540 九龍尖沙咀麼地道67號半島中心L44號鋪
Reptron Development Company   2730-2891 尖沙咀彌敦道101號海港城星光城2樓211號鋪
      
 奧運
Nanoco    2749-2088 西九龍 海輝道 11 號 奧海城1期 UG-K2 號舖
      
 紅磡
Chi Yuen Digital Pro Shop    2330-3702 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場地下22B & 28B
EEIO   3952-4682 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓36
Hunder Computer Co.    2764-3439 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓47A
JMS Pro Shop   2153-9680 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓87
my Digital    2365-9669 Shop no. 9, 8/F, The Metropolis Mall, Metropolis Dr, Hung Hom
Newbest Computer    2330-3586 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓95A
Newland Digital Technology    3691-9429 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓80
Tritech Computer Engineering   2765-0536 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場1樓98室
東仕電腦科技公司    2505-8893 蕪湖街118號俊暉華庭地下6-8號鋪
      
 土瓜灣
Lighthouse Computer    2768-7910 九龍馬頭圍道209號海悅廣場1樓105D舖
My Computer    2560-3980 九龍土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場G26號舖
      
 慈雲山
腦地方    2350-3123 慈雲山中心6樓640號鋪
      
 觀塘
1212   2886-8886 官塘開源道68號官塘廣場M樓M10號舖
Gokyo   2994-6788 官塘開源道68號官塘廣場1114號舖
Gokyo    官塘開源道68號官塘廣場M樓M16號舖
Honest Technology Co    2372-9928 官塘開源道68號官塘廣場M樓M27-28號舖
Pro-One Computer    2790-3355 官塘開源道68號官塘廣場1樓110號舖
Digital System (HK) Ltd.    2790-322 九龍觀塘開源道72-80號溢財中心地下 C1-C鋪
Domain Systems Company    3520-3262 九龍秀茂坪寶達商場一樓103號舖
      
 坑口
Mega    2870-3328 SHOP 107, NAN FUNG PLAZA,8, PUI SHING RD, TSEUNG KWAN O
      
 油塘
M.Y. Digital Telecom    2295-3688 香港九龍油塘鯉魚門廣場1樓135B 號鋪
      
 將軍澳
A Plus 2    3580-2736 將軍澳常寧路厚德村厚德商場東翼 1 樓 L174 號舖
    3153-2080 將軍澳景嶺路8號都會馬尺商場第 2 層 L2-057 號舖
    2177-1379 將軍澳運亨道1號新都城中心一期地下35-36號舖
Digital Online    9436-0010 香港新界將軍澳南豐廣場1樓 B105號鋪
腦地方    2623-4698 將軍澳尚德廣場1樓123號鋪
      
 荔枝角
腦地方    3907-0577 長沙灣元州商場1樓F06鋪
      
 葵興
Shiu Fai Computers    2426-6745 香港葵涌興芳路166-174號新葵興廣場1樓 14號鋪
      
 葵芳
Tritech Computer Engineering    2485-1676 香港新界葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3701號鋪
Domain Systems Company    2279-4443 新界葵涌上角街葵涌村葵涌商場1樓103鋪
      
 荃灣
ASP Computer   2413-9019 香港荃灣荃豐中心地下A56號鋪
Wui Chun Computer Shop   2417-4583 香港荃灣荃豐中心地下A26號鋪
      
 沙田
Nanoco    2688-0168 NO.163, LEVEL 3, LUCKY PLAZA,1-15, WANG PAK STREET, SHA TIN
暉煌電腦    2698-9930 沙田好運中心3樓57號舖
      
 元朗
先鋒電腦公司    2473-2510 香港元朗千色廣場1樓17號鋪
Team 7 Multimedia Ltd   2545-6867 新界元朗康景街3-19號利景樓地下A2
      
 屯門
Domain Computer Technology Ltd.   2452-2639 Shop 8K-8L, Shopping Centre and Carpark, Waldorf Garden, 1 Tuen Lee St, Tuen Mun
Zung Tai    2618-6283 RM 55, BLK2, 1/F, WALDORT SHOPPING CENTRE, 1 TUEN LEE STREET, TUEN MUN
Creation Computer Services Company    3529-2717 Shop B34B, 1/F, Goodrich Garden, 9 Leung Tak Street, Tuen Mun
      
 上水
Be Advance Computer Systems Co.    2672-2093 新界上水龍豐花園地下53號鋪
暉煌電腦    2947-5361 上水名都商場2樓46C號舖
      
 大埔
暉煌電腦   2660-0632 大埔翠屏商場2樓21,21A,21B號舖
      
 馬鞍山
A Plus 2    3152-2126 馬鞍山西沙路 608 號馬鞍山廣場 2 樓 293A & 295 號舖
      
 天水圍
Capital Computer Centre    2441-1116 元朗天水圍天靖街3號天盛商場1樓L115號鋪
      
香港國際機場
AV & Telecom    2441-1116 S 6W549商鋪, Terminal 1, 香港國際機場 (近40號閘口)
      
 澳門
Jet Technology   +853 2852-9737 澳門雅廉訪大馬路70A號 幸運閣商場地下BG舖
Original Technology     +853 2871-7428 澳門南灣大馬路669號志豪大廈地下
       

Contacts & Feedback | Support | Service policy and Warranty 
1993-2024 | All rights reserved.